OSNOVNA PRAVILA IPSC-a

• U IPSC-u staze trebaju biti tako dizajnirane da primarno testiraju natjecateljeve sposobnosti u praktičnom streljaštvu a ne u fizičkoj snazi ili gimnastičkim sposobnostima
• Preciznost, snaga i brzina osnovni su istovrijedni elementi IPSC-a izraženi latinskim riječima DILIGENTIA, VIS, CELERITAS te se natjecanje mora provoditi tako da se ti elementi jednako vrednuju
• Praktično streljaštvo mora biti raznoliko. Praktično streljaštvo slobodnog je stila, što znači da natjecatelji problem rješavaju slobodnim stilom i uvijek napadaju mete koje vide
• KRATKE STAZE ne smiju zahtijevati više od devet ( 9 ) metaka da bi se završile i ne više od dvije pozicije za pucanje
• SREDNJE STAZE ne smiju zahtijevati više od šesnaest ( 16 ) metaka da bi se završile i ne više od tri pozicije za pucanje. Konstrukcija staze ne smije dozvoliti da više od devet ( 9 ) metaka bude ispaljeno s jedne pozicije ili kuta
• VELIKE STAZE ne smiju zahtijevati više od trideset dva ( 32 ) metaka da bi se završile. Konstrukcija staze ne smije dozvoliti da više od devet ( 9 ) metaka bude ispaljeno s jedne pozicije ili kuta
• Za dobru ravnotežu za natjecanje u praktičnom streljaštvu potrebne su tri ( 3 ) kratke, dvije ( 2 ) srednje i jedna ( 1 ) velika staza
• Najvažnije je pri konstrukciji staze spriječiti bilo kakve ozljede natjecatelja, službenika ili gledatelja tijekom natjecanja
• Kad je na stazi postavljena metalna meta, ona mora biti postavljena najmanje sedam ( 7 ) metara od strijelaca i sudaca
• Tijekom pucanja nikada se oružje ne sprema u holster dok staza ne završi
• Borbene crte služe da bi se ograničilo nepotrebno kretanje prema meti ili od nje, a kaznene crte se koriste da bi prisilile natjecatelja da napadne mete od iza fizičke barijere
• Fizičke barijere se koriste da bi ograničile natjecateljevo kretanje i da bi pružile dodatni natjecateljski izazov
• SIGURNOSNO PODRUČJE ( SAFETY AREA – SA ) je jedino mjesto gdje natjecatelji smiju spremati, vaditi, spremati prazno oružje u holster, vježbati potezanje, okidanje na prazno i ponovo holsterirati prazno oružje. Nikakvo streljivo, lažno, pravo i puni spremnici NE SMIJU NI POD KOJIM UVJETIMA DOĆI U SIGURNOSNO PODRUČJE!!!
• Minimalni kalibar za pištolje koji se koriste unutar IPSC natjecanja je 9 mm
• Natjecatelj ne smije nikad nositi ili koristiti više od jednog ( 1 ) oružja za vrijeme natjecanja
• Natjecatelji moraju koristiti zaštitu za oči i uši
• Punjenje je definirano kao zamjena jednog izvora streljiva drugim. Tijekom punjenja, oružje mora biti usmjereno u sigurnom smjeru, jer je u cijevi pištolja ostao živi metak, a kočnica nije uključena. Dok se oružje puni, kažiprst mora biti izvan okidača
• Svako kretanje mora se obaviti s prstom izvan štitnika okidača, osim ako strijelac vidi mete i zadržava nišan na njima s namjerom da ih napadne
• Natjecatelj ne smije prilaziti bodovnoj meti bliže od jednog ( 1 ) metra bez odobrenja suca niti metu smije dodirivati bez odobrenja suca
• Metode bodovanja u IPSC-u su VIRGINIA COUNT i COMSTOCK
• VIRGINIA COUNT – ukupni rezultat ( minus kazneni pogoci ) je podijeljen s vremenom. Broj metaka je zadan, a vrijeme staje pri zadnjem hicu. Mogu se koristiti samo papirne mete. Ovaj način bodovanja ne smije se koristiti na natjecanjima Levela IV i višim
• COMSTOCK – nije ograničeno vrijeme ni broj metaka koje će natjecatelj ispaliti tijekom staze. Bodovi se računaju tako da se zbroje svi bodovi, od tog broja se oduzme vrijednost proceduralnih ili drugih kazni. Ovaj rezultat se zatim dijeli s vremenom koje je natjecatelju bilo potrebno da savlada stazu. Dobiveni je broj „hit factor“. Natjecatelj s najvećim brojem bodova dobiva maksimalan broj bodova predviđen za stazu ( 100,00 ) a ostali natjecatelji bit će poredani u odnosu na taj rezultat